Ο Ιωάννης Τσόλκας, ο Οδυσσέας Ελύτης και το θαμμένο λιμάνι του Ουγκαρέττι

ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΩΑΝΝΗ ΔΗΜ. ΤΣΟΛΚΑ

Η ποίηση, ως γνωστόν, έχει τις ρίζες της στις ψυχικές διεργασίες και στις βιωματικές καταστάσεις του ανθρώπου, και είναι στη φύση και στις επιδιώξεις της να παρακολουθεί και να αποτυπώνει τα ιστορικά γεγονότα, την ανησυχία, το άγχος, την ανασφάλεια, την αγωνία, τις σχέσεις των ανθρώπων. Αναδεικνύεται η συμπαντική υπόσταση της ποίησης, που ενώνει λαούς προβάλλοντας τις κοινές πολιτιστικές τάσεις, τους παραπλήσιους πνευματικούς και υπαρξιακούς προβληματισμούς, τις παρόμοιες βιωματικές καταστάσεις, τις αντίστοιχες συγκινησιακές φορτίσεις και συναισθηματικές εκτονώσεις που χαρακτηρίζουν ανθρώπους διαφορετικών εθνοτήτων, ακόμη και διαφορετικών εποχών. Για την παγκόσμια μέρα της ποίησης 21 Μαρτίου 2022, ο Οδυσσέας Ελύτης μεταφράζει Τζουζέπι Ουγκαρέτι λέξεις και αισθήσεις για ένα θαμμένο λιμάνι:  

Giuseppe Ungaretti: IL PORTO SEPOLTO

Vi arriva il poeta

E poi torna alla luce con i suoi canti

E li disperde

Di questa poesia

Mi resta

Quel nulla

Di inesauribile segreto.

Οδυσσέας Ελύτης: ΤΟ ΘΑΜΜΕΝΟ ΛΙΜΑΝΙ

Φτάνει μόλις εκεί

μια στιγμούλα ν’ αγγίξει

ο ποιητής

Ύστερα μες στο φως ξαναγυρνάει

με τα τραγούδια του

που τα σκορπάει

Από μια τέτοια ποίηση δεν

μου απομένει πάρεξ

ένα κάτι ελάχιστο

θησαυρού κρυφού ανεξάντλητου.