ΒΙΒΛΙΟ

Η βιογραφία του Λευκάδιου Hearn, σε συνέχειες: Μέρος πρώτο – «Η διαμόρφωση του χαρακτήρα μου»

To SpotlightPost επιχειρεί την αναγνωστική συνήθεια παλαιότερων εποχών, στις εφημερίδες, της δημοσίευσης βιβλίων σε συνέχειες, με το έργο της Μίτσης Σκ. Πικραμένου «Ἡ μήτηρ μᾶς κάμνει ὅ,τι εἴμεθα!» – Η βιογραφία του Λευκάδιου Hearn […]