ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

Οι πόζες ζωής της Οντρεϊ Χέμπορν, το βλέμμα του Willoughby και ένα καμένο βιβλίο

… από τη αυτή φωτιά που έκαψε το σπίτι και όλα μου τα πράγματα, θυμάμαι και ένα μοναδικής αισθητικής λεύκωμα, που με κόπο και λεφτά, που με στερήσεις εξοικονόμησα του Bob Willoughby, για την Οντρεϊ Χέμπορν […]